YÖNETİCİ VE KONUŞMACI OLDUĞUM TOPLANTILAR

263. Hastanede yatan hastalarda enteral nütrisyonun yeri ve önemi. TÜKED Nütrisyon Çalıştayı. 19 – 21 Ekim 2017, Bodrum. 262. Parenteral beslenmede hazır torbaların yeri. Konferans. TÜKED Nütrisyon Çalıştayı. 19 – 21 Ekim 2017, Bodrum. 261. Cerrahi hastalarda güncel nütrisyon yaklaşımı. Panelist. Hastalıklarda Güncel Nütrisyon Yaklaşımları Sempozyumu. 13 – 14 Ekim 2017, Ankara 260. Kanser cerrahisinde immünonütrisyon. Konferans. Gastrointestinal Cerrahi Toplantısı. 16 Eylül 2017, Adana 259. Gastrointestinal cerrahide ERAS protokolleri. Konferans. Gastrointestinal Cerrahi Toplantısı. 16 Eylül 2017, Adana. 258. ERAS sonuçları, ERAS merkezi nasıl olunur? Diğer bilim alanlarında ERAS. Panelist. 26 Mayıs 2017, Kocaeli 257. Total Mezorektal Eksizyon Standardizasyonu. Oturum Başkanı. XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 16 - 20 Mayıs 2017, Antalya 256. Abdominal Sepsise Cerrahi Yaklaşım
. Oturum Başkanı. Açık Karında Güncel Yaklaşımlar Kursu. 13 Mayıs 2017, Ankara 255. ERAS – Postop Bakımda Yenilikler. Konferans. VIII. Ulusal Haseki Tıp Kongresi. 4 – 7 Mayıs 2017, Antalya 254. Gastrointestinal Semptom Yönetimi. Konferans. Palyatif Bakım Eğitimi. 11 – 14 Nisan 2017, Ankara 253. Gastrointestinal Kanserde İmmünonütrisyon. Konferans. 5. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 5 – 8 Nisan 2017, Antalya 252. “İmmünonütrisyon” güncelleme. Oturum Başkanı. 10. KEPAN Kongresi. 29 Mart – 2 Nisan 2017, Antalya 251. 10. Kongreyi Gerçekleştirirken ­ ”1994’den 2017’ye”. Açılış Konferansı. 10. KEPAN Kongresi. 29 Mart – 2 Nisan 2017, Antalya 250. Dünden Bugüne Klinik Nütrisyon. Konferans. Klinik Nütrisyon Eğitim Sempozyumu. 22 - 23 Aralık 2016, Lefkoşa. 249. Hasta Seçimi ve Cerrahın Rolü. Panelist. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi. 26 - 30 Ekim 2016, İstanbul. 248. Kanser Cerrahisinde Perioperatif Nütrisyon Desteği. Konferans. KEPAN Klinik Nütrisyon Kursu. 15 Ekim 2016, Konya. 247. ERAS protocols in surgery. Panelist. 18th POLSPEN Congress. 2nd - 4th June, 2016, Warsaw. 246. Safra Yolu Yaralanmalarına Yaklaşım. Tartışmacı. 4. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 27 - 30 Nisan 2016, Antalya. 245. Klinik Nütrisyonda Lipidler. Panelist. 3. Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi, 23 - 27 Mart 2016, Dalaman. 244. İBH'da Beslenme: İhmal Edilen Boyut: Parenteral ve Enteral Nutrisyonun Faydaları ve Riskleri. Konferans. Çukurova İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi. 18 - 20 Mart 2016, Adana. 243. Nütrisyon Tedavisinde Temel Prensipler ve Ekip Çalışmasının Önemi. Konferans. Klinik Nütrisyon Öğrenci Kongresi. 18 - 19 Mart 2016, Ankara. 242. Pankreas Kanserinde Cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme ERAS protokolü. Panelist. Masterclass Toplantıları-1. 11 12 Mart 2016, İstanbul. 241. Kanserli Hastada Farmakonütrisyon. Eğitici. KEPAN Nütrisyon Akademisi. 27 - 28 Şubat 2016, Antalya. 240. Perioperatif dönemde immünonütrisyon. Panelist. Masterclass Anadolu Toplantıları. 20 Şubat 2016, Antalya. 239. Perioperatif dönemde immünonütrisyon. Panelist. Masterclass Anadolu Toplantıları. 13 Şubat 2016, Ankara. 238. Perioperatif süreçte neler değişti. Oturum Başkanı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi. 2 - 6 Aralık 2015, Antalya. 237. Perioperatif beslenmede dogmalar ve gerçekler. Panelist. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi. 2 - 6 Aralık 2015, Antalya. 236. Evde sağlıkta beslenme kursu. Eğitici. 4. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi. 4 Aralık 2015, Antalya. 235. Nasıl Yapıyoruz?. Oturum Başkanı. 3. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 7 - 11 Ekim 2015, Afyon. 234. Nütrisyon Desteği Tedavisinde Hastanın İzlenmesi. Konferans. Türk Diyetisyenler Derneği Nütrisyon Kursu. 17 - 19 Nisan 2015, Antalya 233. Parenteral nutrition vs Enteral nutrition. Benefits and Risks. Conference. Bowel Diseases Congress. 9 - 12 April 2015, Antalya. 232. Güncelleme - Cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme (ERAS) yaklaşımı. Oturum Başkanı. 12. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. 1 - 4 Nisan 2015, Antalya. 231. Palyatif bakım ve nütrisyon. Panelist. 12. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. 1 - 4 Nisan 2015, Antalya. 230. Farmako-ekonomi. Panelist. 9. KEPAN Kongresi. 22 - 26 Mart 2015, Antalya. 229. Yoğun bakım hastasında lipidler. Oturum Başkanı. 9. KEPAN Kongresi. 22 - 26 Mart 2015, Antalya. 228. En İyi 5 Bildiri Yarışma Oturumu. Oturum Başkanı. 9. KEPAN Kongresi. 22 - 26 Mart 2015, Antalya. 227. Parenteral Nütrisyonda Durum Saptaması. Konferans. TÜKED 2015 Hastane Eczacılığı Çalıştayı. 6 - 8 Mart 2015, İzmir. 226. Parenteral Nütrisyon Solüsyonları Farklı Mı? Konferans. TÜKED 2015 Hastane Eczacılığı Çalıştayı. 6 - 8 Mart 2015, İzmir. 225. Oral Suplemanlar. Konferans. TÜKED 2015 Hastane Eczacılığı Çalıştayı. 6 - 8 Mart 2015, İzmir. 224. Nütrisyon Desteğinin Ekonomik Yönü. Konferans. TÜKED 2015 Hastane Eczacılığı Çalıştayı. 6 - 8 Mart 2015, İzmir. 223. Erişkin Hastalarda Malnütrisyon ve Tedavisine Yönelik Çözüm Önerileri. Konferans. Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi. 20 Şubat 2015, Muğla. 222. Üniversite - Eğitim Araştırma Hastanesi İşbirliği. Panelist. Dr. Füsun Sayek 7. Eğitim Hastaneleri Kurultayı. 12 Aralık 2014, Ankara. 221. Enhanced Recovery After Surgery (ERAS). Oturum Başkanı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi. 25 - 29 Ekim 2014, Ankara. 220. Yoğun Bakımda İmmünonütrisyon. Konferans. Yoğun Bakımda Nütrisyon Kursu. 16 Ekim 2014, Gaziantep 219. Hepatobiliyer Cerrahide ERAS. Panelist. 2. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 24 - 28 Eylül 2014, Magosa. 218. Hastane Malnütrisyonun Doğru Yönetimi İçin Uygulanacak Sağlık Politikasının Esasları Neler Olmalıdır?. Çalıştay 5 Moderatör. Malnütrisyonun Risk Gruplarında İnsan Sağlığına ve Sağlık Ekonomisine Etkisi, Çalıştay. 18 Haziran 2014, Ankara. 217. Malnütrisyona Genel Bakış. Oturum Başkanı. Malnütrisyonun Risk Gruplarında İnsan Sağlığına ve Sağlık Ekonomisine Etkisi, Çalıştay. 17 Haziran 2014, Ankara. 216. Safra yolu yaralanmalarında tanı ve tedavi. Oturum Başkanı. Türk HPB Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı. 7 Haziran 2014, Ankara. 215. Malnütrisyon tedavisinde pratik noktalar. Oturum Başkanı. Akademik Geriatri Kongresi Kursu. 28 Mayıs 2014, Antalya 214. Beslenme destek tedavisinde temel prensipler. Konuşmacı . Akademik Geriatri Kongresi Kursu. 28 Mayıs 2014, Antalya 213. Hastalıklarda nütrisyon. Oturum Başkanı. Türk Diyetisyenler Derneği İleri Nütrisyon Kursu. 11 - 13 Nisan 2014, Antalya 212. Farmakonütrisyon. Panelist. Türk Diyetisyenler Derneği İleri Nütrisyon Kursu. 11 - 13 Nisan 2014, Antalya. 211. Klinik nütrisyonda özel ürünler: Karşıt - Yandaş Görüş. Panelist. 2. Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi, 3 - 6 Nisan 2014, Girne 210. Nütrisyon desteğinde farmakoekonomi. Panelist. 2.Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi, 3 - 6 Nisan 2014, Girne 209. Inflammatory bowel disease, Fistula. Konferans. 10. ACCN Course. 28 - 30 Mart 2014, İzmir 208. Evde enteral nütrisyon. Panelist. 3.Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi. 18 - 22 Aralık 2013, Antalya. 207. Nütrisyonun farmakoekonomi üzerindeki etkisi. Konferans. Klinik Nütrisyon Eğitim Toplantısı. 7 Aralık 2013, Bakü. 206. “ERAS” uygulamalarında multidisipliner ekip yaklaşımı. Konferans. 2. Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 15 - 16 Kasım 2013, Antalya. 205. HPB cerrahisinde “ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) ” uygulamaları. Panelist. 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. 13 - 17 Kasım 2013, Antalya. 204. HPB Cerrahi Sonrasi Evde Bakım Kursu. Kurs Koordinatörü. 2. Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 14 Kasım 2013, Antalya. 203. Yoğun bakımda parenteral nütrisyon uygulamaları, ürün seçimi. Panelist. Yoğun Bakım Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. 1 Kasım 2013, Samsun. 202. Farmakonütrisyon. Konferans. Yoğun Bakım Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. 1 Kasım 2013, Samsun. 201. Yoğun bakım hastalarında nütrisyonel durum. Oturum Başkanı. Yoğun Bakım Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. 1 Kasım 2013, Samsun. 200. Evde Nütrisyon Desteği. Konferans. Nörolojik Hastalıklarda Nütrisyon Kursu. 5. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu. 27 - 29 Eylül 2013, Kuşadası 199. Farmakonütrisyon. Konferans. TÜKED Meslek İçi Eğitim Programı. 7 Eylül 2013, Ankara. 198. ERAS protocol in practical use. Panelist. 15th POLSPEN Congress. 21st - 23rd June, 2013, Warsaw. 197. Kolorektal cerrahi ve beslenme. Konferans. 7. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 15 19 Mayıs 2013, Antalya. 196. Hızlı iyileşme protokolleri. Panelist. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 15 - 19 Mayıs 2013, Antalya. 195. HPB video session. Chairman. 7th European Digestive Surgery, Postgraduate Course. May 9 11, 2013, Istanbul. 194. Nütrisyon desteği tedavisinde hastanın izlenmesi. Konferans. Türk Diyetisyenler Derneği Temel Nütrisyon Eğitim Kursu. 3 5 Mayıs 2013, Antalya. 193. Hangi hastaya kolesistektomi. Panelist. HPB Derneği Sakarya Bölgesel Toplantısı. 13 Nisan 2013, Bolu. 192. Beslenme ve Kanser. Oturum Başkanı. Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu. 31 Mart 2 Nisan 2013, Ankara 191. Nütrisyon Desteği Yöntemleri, Karar Verme, Algoritmalar. Panelist. 1.Yutma Bozuklukları Kongresi. 6 – 8 Aralık 2012, Ankara. 190. Enteral Nütrisyon ve Eczacı. Oturum Başkanı. 1.Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi, 6 – 8 Aralık 2012, Antalya. 189. Parenteral Nütrisyonda Temel İlkeler ve Tartışmalı Noktalar. Panelist. 1.Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi, 6 – 8 Aralık 2012, Antalya. 188. Malnütrisyonun Önemi ve Parenteral/Enteral Beslenme Endikasyonları. Panelist. 1.Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi, 6 – 8 Aralık 2012, Antalya. 187. Current Situation in Gastric Cancer Surgery. Chair. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery. 22 – 24 November 2012, İstanbul. 186. Surgical Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease. Chair. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery. 22 – 24 November 2012, İstanbul. 185. Nütrisyon. Oturum Başkanı. 2. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 9 - 10 Kasım 2012, İstanbul. 184. Evde Nütrisyonel Destek Tedavisi. Panelist. 11. Ulusal Geriatri Kongresi ve Geropsikiyatri Kongresi. 7 - 10 Kasım 2012, Antalya. 183. Ameliyat Öncesi, Sırası ve Sonrasında Beslenmede Güncel Yaklaşımlar. Konuşmacı. 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 23 – 27 Mayıs 2012, İzmir 182. Cerrahi Yoğun Bakım Hastasında Nütrisyon Desteği. Konuşmacı. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23 – 27 Mayıs 2012, İzmir 181. Perioperatif Nütrisyon Desteği. Kurs Yöneticisi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23 – 27 Mayıs 2012, İzmir 180. Surgery of gallbladder. Oturum Başkanı. 6th EDS Postgraduate Course. 19 – 21 April 2012, Thessaloniki, Greece. 179. Sarkopeni ve Oral Suplemanların Etkisi. Konferans. 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi. 1 - 4 Nisan 2012, Antalya. 178. Kanser Hastalarında Nütrisyon Desteği. Konuşmacı. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Klinik Nütrisyon Kursu. 21 Mart 2012, Antalya. 177. Enteral Nütrisyonda Temel İlkeler. Konuşmacı. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Klinik Nütrisyon Kursu. 21 Mart 2012, Antalya. 176. Klinik nütrisyon mercek altında. Oturum Başkanı. Türk Diyetisyenler Derneği Eğitim Kursu. 24 – 25 Şubat 2012, İzmir. 175. Dünyada ve Türkiye’de malnütrisyon ve önleme çalışmaları. Konferans. Türk Diyetisyenler Derneği Eğitim Kursu. 24 – 25 Şubat 2012, İzmir. 174. Yara iyileşmesi ve nütrisyon desteği. Oturum Başkanı. 6. Ulusal Yara Bakımı Kongresi. 1– 4 Aralık 2011, Antalya 173. Hastane malnütrisyonu ve nütrisyon desteğinin temel ilkeleri. Konferans. Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH. 23 Eylül 2011, İstanbul. 172. Acil Tıp Bilim Dalının Genel Cerrahi Alanına Etkileri. Panelist. 8.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 14 – 18 Eylül 2011, Antalya. 171. Olgular eşliğinde safra taşları, safra polipleri ve hafif seyirli pankreatite yaklaşım. Oturum Başkanı. Türk Cerrahi Derneği Trabzon Bölgesel Toplantısı. 17 – 19 Haziran 2011, Trabzon. 170. Malnütrisyonun önemi, perioperatif dönemde ve yoğun bakımda nütrisyon desteği. Konferans. Düzce Tıp Fakültesi Nütrisyon Günleri. 25 Mayıs 2011, Düzce. 169. Kolorektal kanserlerde beslenme desteği. Konferans. 6. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 18– 22 Mayıs 2011, Antalya. 168. Kolorektal cerrahide beslenme desteğinin yeri. Oturum Başkanı. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 18– 22 Mayıs 2011, Antalya 167. Yaşlılıkta Cerrahi Sorunlar. Eğitici. 3. Geriatri ve Gerontoloji Kursu. 2 – 8 Mayıs 2011, Ankara. 166. Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopisi “Video Temelli Eğitim Programı”. Yönetici. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27 - 30 Nisan 2011, İstanbul. 165. Video Bildiri Oturumu 2: Üst GİS, Fıtık. Oturum Başkanı. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27 - 30 Nisan 2011, İstanbul. 164. HPB Cerrahide Nütrisyonel Destek. Konferans. 9. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi. 7 - 9 Nisan 2011, Antalya. 163. Crohn Hastalığında Cerrahi Yaklaşım. Panelist. İnflamatuvar Barsak Hastalıkları - Yeni Ufuklar. 18 Aralık 2010, Trabzon. 162. Ülseratif Kolitin Tadavisi. Oturum Başkanı. İnflamatuvar Barsak Hastalıkları - Yeni Ufuklar. 18 Aralık 2010, Trabzon. 161. İnteraktif Oturum. Bir kardia kanserli olgu üzerinden nütrisyonun ABC’si. Panelist. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 24 – 28 Kasım 2010, Antalya 160. Preoperatif Hasta Hazırlığı. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sonbahar Sempozyumu. Panelist. 4-6 Kasım 2010, İzmir. 159. Kanserde Nütrisyon Desteği. Temel Nütrisyon Sempozyumu. 15 Ekim 2010, İsparta 158. Malnütrisyon ve Önemi. Eğitmen. Temel Nütrisyon Sempozyumu. 15 Ekim 2010, İsparta 157. Beslenme Ürününün Seçimi. Yoğun Bakım Ünitesinde Beslenme Kursu. Eğitici. 7. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 29 Eylül – 3 Ekim 2010, Ankara. 156. Seçilmiş bildiriler eşliğinde endoskopi paneli. Oturum Başkanı. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26 – 29 Mayıs 2010, Ankara. 155. Zorunlu mali mesuliyet sigortasının cerrahi alana etkileri. Panelist. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26 – 29 Mayıs 2010, Ankara. 154. Malnütrisyon ve Önemi. Eğitmen. Temel Nütrisyon Kursu. 22 Mayıs 2010, Ankara. 153. Kanser hastalarında konvensiyonel nütrisyon desteğinin faydaları ve kısıtlamaları. Eğitmen. ESPEN-LLL Modül-26. Kanser Hastalarında Nütrisyon Desteği Kursu. 10 Nisan 2010, İzmir. 152. Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve Desteğin Planlanması. Panelist. 2. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi. 7 - 11 Nisan 2010, Antalya. 151. Yaşlıda Beslenme Bozukluğu ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Konferans. 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi. 1 - 4 Nisan 2010, İzmir 150. Parenteral beslenmede tartışmalı konular. Konferans. Klinik Beslenme Desteğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. 19 – 20 Mart 2010, Kayseri. 149. Pharmaconutrition in the critically ill patient. State of the art lecture. 2010 Philippine Digestive Health Week. 10 – 13 March 2010, Manila 148. İnflamatuvar barsak hastalıklarında cerrahi tedavi. Konuşmacı. İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Kursu. 6 Mart 2010, Balıkesir 147. Perioperatif Nütrisyon Desteği. Oturum Başkanı. Ankara Cerrahi Derneği Toplantıları. 5 Aralık 2009, Ankara. 146. Nütrisyonel Müdahaleler Sonuçları Etkiler mi ? Farklı Deneyimler. Oturum Başkanı. 9. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi. 12 - 15 Kasım 2009, Bursa. 145. Safra Taşlarında Bizi Bekleyen Sorunlar. Ne Zaman Kolesistektomi ? Akut Pankreatit - ERKP Sonrası - A.Kolesistit ve Biliyer Kolik – Polipler. Panelist. 9. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi. 12 - 15 Kasım 2009, Bursa. 144. Cerrahi hastada nütrisyon destek tedavisi. Enteral Nütrisyon. Panelist. Türk Cerrahi Derneği Şanlıurfa Bölgesel Toplantısı. 6 – 7 Kasım 2009, Şanlıurfa 143. Genel Cerrahide Gastrointestinal Endoskopi. Panelist. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28 - 31 Ekim 2009, Antalya. 142. Yoğun bakım hastasının beslenmesinde tartışmalı konular. Lipidler. Panelist. 6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 21 – 25 Ekim 2009, Konya. 141. İBHD Oturumu: interaktif olgu tartışması. Tartışmacı. 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14 – 17 Ekim 2009, Ankara. 140. Nütrisyon desteği: interaktif olgu tartışması. Palyatif Gastroenteroloji Kursu. Oturum Başkanı. 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14 Ekim 2009, Ankara. 139. İnflamatuvar barsak hastalıklarında cerrahi tedavi. Konuşmacı. İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Kursu. 6 Haziran 2009, Şanlıurfa. 138. Beslenme durumunun belirlenmesi, beslenme desteği endikasyonları ve teknik. Panelist. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19 – 24 Mayıs 2009, Antalya. 137. Cerrahi hastada malnütrisyonun önemi ve nütrisyonel değerlendirme. Panelist. Türk Cerrahi Derneği Van Bölgesel Toplantısı. 8 – 9 Mayıs 2009, Van. 136. Yoğun bakım hastasında kan şekeri kontrolü ve nütrisyon desteği. Panelist. 3. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu. 10 – 12 Nisan 2009, Çeşme. 135. OLGU ÇALIŞMALARI; Evde bakım hastası. Yönlendirici. VI. KEPAN Kongresi. 1 - 4 Nisan 2009, Ankara. 134. Kronik Hastalıklarda Nütrisyon Desteği; Evde nütrisyon. Panelist. VI. KEPAN Kongresi. 1 - 4 Nisan 2009, Ankara. 133. Klinik nütrisyonda Lipidler; LCT-MCT. Panelist. VI. KEPAN Kongresi. 1 - 4 Nisan 2009, Ankara. 132. Strese karşı metabolik yanıt ve enerji gereksinimi. Eğitmen. ESPEN-LLL Modül-18. VI. KEPAN Kongresi Yoğun Bakım Hastalarında Nütrisyon Desteği Kursu. 1 Nisan 2009, Ankara. 131. Travma Hastası. Eğitmen. ESPEN-LLL Modül-17. VI. KEPAN Kongresi Perioperatif Nütrisyon Kursu. 1 Nisan 2009, Ankara. 130. Parenteral nütrisyon ve klinik uygulamada yaşanan sorunlar. Tartışmacı. 3.Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. 5 - 8 Mart 2009, Bursa. 129. Uzmanlık eğitimi ve Eğitim Hastaneleri. Oturum Başkanı. Dr. Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı. 28 Kasım 2008, Ankara. 128. Ülseratif kolitin cerrahi tedavisinde bizi neler düşündürüyor? Panelist. Cerrahi Gastroenteroloji 2008. 31 Ekim-1 Kasım 2008, İstanbul 127. İnflamatuvar barsak hastalıklarında cerrahi tedavi, hasta seçimi ve zamanlama. Panelist. 5. Hepato Gastroenteroloji Kongresi 25-29 Ekim 2008, Antalya. 126. Parenteral nütrisyon ve klinik uygulamada yaşanan sorunlar. Tartışmacı. Parenteral Nütrisyon Sempozyumu. 18 Ekim 2008, Mudanya. 125. Nutritional support in different clinical conditions of the gastrointestinal tract. 18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists. 8-11 October 2008, Istanbul. 124. Acute pancreatitis. Chairman. 18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists. 8-11 October 2008, Istanbul. 123. İnteraktif Olgu Tartışmaları. Oturum Başkanı. Gazi Nütrisyon Sempozyumu. 19 Eylül 2008, Ankara. 122. Kist Hidatiklerde Tedavi Sonrası Nüks Sorunu. Oturum Başkanı. 4.Ulusal Hidatidoloji Kongresi. 25-28 Haziran 2008, Malatya 121. Adezyonlar Önlenebilir mi? Panelist. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31 Mayıs 2008, Antalya. 120. Kolorektal Cerrahide Mekanik Barsak Temizliği Gereksizdir. Yandaş-Karşıt Görüş. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31 Mayıs 2008, Antalya 119. Cerrahi Dogmalardan Kurtulabiliyor muyuz? Konferans. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31 Mayıs 2008, Antalya 118. Kanser ve Nütrisyon. Panelist. XIII. Ege Onkoloji Günleri. 2-4 Mayıs 2008, Çeşme. 117. İntraabdominal Sepsis. Panelist. IV. Ulusal Sepsis Sempozyumu. 28-29 Mart 2008, Ankara. 116. Ülkemizde Cerrahi Eğitimi ile İlgili Sorunlar. Panelist. Cerrahi Eğitim Sempozyumu. 26 Mart 2008, Ankara. 115. Hastaneden evde beslenmeye uzanan macera, Dünya ve Türkiye’deki durum, sorunlar. Panelist. Nütrisyon Desteğinde Güncel Durum Sempozyumu. 22-24 Şubat 2008, Ankara 114. Farenks Kanserlerinde Beslenme Desteği. Farenks Kanserlerinde Güncel Yaklaşım Sempozyumu. 8 Aralık 2007, Bursa. 113. Penetran Kafa Travmasında Nütrisyon Desteği. Panelist. Nörotravma ve Yoğun Bakım Sempozyumu. 8 Aralık 2007, İstanbul. 112. Nörolojik Ev Hastalarında Uzun Süreli Nütrisyon Desteği. Panelist. Nörolojik Problemi Olan Hastalarda Nütrisyonel Yaklaşımlar Eğitimi. 24 Kasım 2007, İstanbul. 111. Yoğun Bakımda Destek Tedavi. Panel Başkanı. 3. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 3 Kasım 2007, Ankara. 110. Yoğun Bakımda Beslenme Desteğinin Temel İlkeleri. Eğitmen. ESPEN-LLL Yoğun Bakımda Nütrisyon Desteği Kursu. 31 Ekim 2007, Ankara. 109. Kolelitiyazis: Ne Zaman Cerrahi ? Karşılıklı Tartışma. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 16 – 21 Ekim 2007, Nevşehir 108. Serbest Bildiriler. Oturum Başkanı. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 4-8 Eylül 2007, Antalya. 107. İnteraktif Travma Olgu Sunumları. Moderatör. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 4-8 Eylül 2007, Antalya. 106. Türkiye’de İBH Üzerine Epidemiyolojik Bir Araştırma. Panelist. XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ağustos 2007, Bodrum. 105. Serbest Bildiriler. Oturum Başkanı. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 1 - 4 Temmuz 2007, Antalya. 104. HPB Cerrahide İmmünonütrisyon. Panelist. 8. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi. 3-6 Mayıs 2007, Mersin. 103. Eğiticilerin Seçimi ve Değerlendirilmesi. Panelist. 2. Füsun Sayek Eğitim Hastaneleri Kurultayı. 24 Mart 2007, İstanbul. 102. Nütrisyon Ekibi Deneyimleri ve Sorunlar. GATA Nütrisyon Kursu. 2 Şubat 2007, Ankara. 101. Nütrisyon Desteği Yöntemleri ve Algoritmalar. GATA Nütrisyon Kursu. 2 Şubat 2007, Ankara. 100. Sepsiste Nütrisyon Desteği. Panelist. Cerrahi Gastroenteroloji Derneği 11. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu. 10-11 Kasım 2006, İstanbul. 99. Kritik Hastada Sıvı Resüsitasyonu. Panel Başkanı. 3. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 2 – 5 Kasım 2006, Ankara. 98. Yoğun Bakımda Beslenme Desteğinin Temel İlkeleri. Eğitmen. ESPEN-LLL Yoğun Bakımda Nütrisyon Desteği Kursu. 1 Kasım 2006, Ankara. 97. Educational session - Nutritional care in the hospital and the out-patient setting – an integrated approach. Panel Başkanı. 28th ESPEN Congress, 19 – 22 Ekim 2006, İstanbul. 96. Nutritional assessment (2). Poster Oturum Başkanı. 28th ESPEN Congress, 19 – 22 Ekim 2006, İstanbul. 95. Nutritional Support in the Perioperative Period (Turkish Language). ESPEN LLL Kurs Eğitmeni. 28th ESPEN Congress, 19 – 22 Ekim 2006, İstanbul. 94. Gastrointestinal Kanal Hastalıklarında Nütrisyon Desteği. Konferans. 3. Hebipa Kongresi. 1 - 5 Eylül 2006, Antalya. 93. Perioperatif Nütrisyon. Karşıt Görüş. Tartışmacı. Türk Cerrahi Günleri. 24 - 28 Mayıs 2006, Antalya 92. Serbest Bildiriler. Cerrahi Eğitim & Etik. Oturum Başkanı. Türk Cerrahi Günleri. 24 - 28 Mayıs 2006, Antalya 91. Yoğun Bakımda Beslenme Desteğinin Temel İlkeleri. Konferans. Yoğun Bakım Kursu. 13 Mayıs 2006, Ankara. 90. Yoğun Bakımda Nütrisyon (interaktif oturum). Panelist. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi. 3-7 Mayıs 2006, Antalya. 89. Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Klinik Beslenme. Oturum Başkanı. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 12-15 Nisan 2006, Ankara. 88. KBS Nedenleri, Patogenez ve Beslenme Tedavisi. Konferans. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 12-15 Nisan 2006, Ankara. 87. Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlar “Cerrah Bakışı”. Yuvarlak Masa Tartışması. Hastane İnfeksiyonları Kongresi. 6-9 Nisan 2006, Ankara. 86. Kanserli hastada immünonütrisyon yapılmasın. Tartışmacı. Karşılıklı tartışma. Kanserde Palyatif Yaklaşım ve Evde Bakım Kursu. 7-8 Nisan 2006, İzmir. 85. Yoğun Bakımda Beslenme Komplikasyonları ve Önlenmesi. Panelist. 2. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Kongresi.1-3 Ekim 2005, Ankara 84. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 4 Haziran 2005, Gaziantep. 83. Asemptomatik Safra Taşları, Safra Kesesi Polipleri ve Safra Çamuru. Panelist. 7. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi. 6-7 Mayıs 2005, Adana. 82. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 30 Nisan 2005, Kayseri. 81. Sindirim Kanalı Kanserli Hastalarda Beslenme Desteği. Konferans. IV. Uluslarası Katılımlı Ulusal Kanser Haftası. 4-6 Nisan 2005, Ankara. 80. Perioperatif Nütrisyon Desteğinde Temel Felsefe. Panelist. Cerrahi Günleri I. 18-20 Mart 2005, Eskişehir. 79. Hastane Uygulamalarında Klinik Nütrisyon ve Bir Hasta Hakkı Olarak Hastanede Beslenme. Konferans. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi. 24 Aralık 2004, Zonguldak. 78. Hastane Malnütrisyonu ve Nütrisyon Desteğinde Kritik Noktalar. Konferans. Onkoloji Hastanesi. 1 Aralık 2004, Ankara. 77. Evde Nütrisyon Desteğinde Türkiye’deki Durum ve Sorunlar. Panelist. V. KEPAN Kongresi. 6-10 Ekim 2004, Kuşadası, İzmir. 76. Evde Nütrisyon Desteği. Oturum Başkanı. V. KEPAN Kongresi. 6-10 Ekim 2004, Kuşadası, İzmir. 75. GİS Kanserli Olgularda Yaklaşım Stratejisi. Tartışmacı. V. KEPAN Kongresi. 6-10 Ekim 2004, Kuşadası, İzmir. 74. İnteraktif Olgu Tartışmaları. Tartışmacı. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-5 Eylül 2004, Antalya. 73. Barsak Sorunu Olan Hastalar ve Nütrisyonel Destek. Panelist. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004. 26-30 Mayıs 2004, Antalya. 72. Perioperatif Nütrisyonda Temel Felsefe. Panelist. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004. 26-30 Mayıs 2004, Antalya. 71. Nütrisyonel Destek Temel Prensipler/GİS Kanserli Olgularda Yaklaşım Stratejisi (Olgular Üzerine Tartışma). Panelist. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004. 26-30 Mayıs 2004, Antalya. 70. Hasta Odasındaki İskelet. Konferans. SSK Ankara Hastanesi. 7 Mayıs 2004. 69. Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Önlenmesi. Kurs Konuşmacısı. İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitim Kursu. 14-15 Nisan 2004, Ankara. 68. Preoperatif Nütrisyon Desteği. Panelist. Osmangazi Tıp Fakültesi Bilimsel Aktiviteleri. 9 Nisan 2004, Eskişehir. 67. Yaşlılıkta Nütrisyon Desteği. Oturum Başkanı. 1. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi. 7-11 Nisan 2004, Antalya. 66. Kanserli Hastada Nütrisyon Desteği. Panelist. III. Uluslarası Katılımlı Beslenme, Çevre ve Kanser Sempozyumu. 5-6 Nisan 2004, Ankara. 65. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 17-18 Ekim 2003, İstanbul. 64. Komplike Crohn Hastalığı. Tartışmacı. İnteraktif oturum. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 3 Ekim 2002, Kuşadası. 63. Kist Hidatikte Tedavi Şart Mı? Konferans. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 2 Ekim 2002, Kuşadası. 62. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 13 Haziran 2003, Trabzon. 61. Treatment strategies for gallbladder carcinoma. Oturum Başkanı. 5th European Congress of the I.H.P.B.A. 29-31 May 2003, Istanbul. 60. Karaciğer Kist Hidatiğinde Tedavi Şart Mı? Panelist. 6.Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi. 28 Mayıs 2003, İstanbul 59. Cerrahide Ateşli Hastaya Yaklaşım Kuralları. Oturum Yöneticisi. 18.ANKEM Kongresi. 25-29 Mayıs 2003, Antalya. 58. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 10 Mayıs 2003, Diyarbakır. 57. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 19 Nisan 2003, Konya 56. Nütrisyonel Destek Ekibinin Yapılanmasındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Forum Yöneticisi. IV. KEPAN Kongresi. 11-15 Aralık 2002, Uludağ, Bursa. 55. Perioperatif Nütrisyon Desteği. Panel Yöneticisi. IV. KEPAN Kongresi. 11-15 Aralık 2002, Uludağ, Bursa. 54. Mide Tümörlü Hastayı Birlikte Besleyelim. İnteraktif Oturum. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-6 Ekim 2002, Antalya. 53. Kısa Barsak Sendromunda Beslenme Desteği. Konferans. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-6 Ekim 2002, Antalya. 52. İnflamatuvar Barsak Hastalığında Nütrisyon. İnteraktif Oturumda Tartışmacı. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-6 Ekim 2002, Antalya. 51. Enteral Nütrisyon Sepsisi Önlermi ? Konferans. Abbott Enteral Beslenme Günleri. 28 Haziran 2002, Ankara. 50. Kanserli Hastada Beslenme Desteği. Panel Yöneticisi ve Konuşmacı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi. 31 Mayıs 2002, Antalya. 49. Beslenme ve İnfeksiyon. Konferans. 17.ANKEM Kongresi. 26-30 Mayıs 2002, Antalya. 48. Subjektif Global Değerlendirme. Workshop Yöneticisi. 17.ANKEM Kongresi. 26-30 Mayıs 2002, Antalya. 47. Serbest Bildiriler Oturum Başkanı. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002. 15-19 Mayıs 2002, Antalya. 46. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 26 Nisan 2002, Mersin. 45. Serbest Bildiriler Oturum Başkanı. 5. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 22-25 Nisan 2002, İstanbul. 44. Gastrointestinal Sistemin Major Ameliyatları ve Bunların Nutrisyonel Sonuçlarıç Diyetisyen Eğitim Kursu. Eğitmen. 12 Nisan 2002, Ankara. 43. İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Cerrahi Tedavi ve Sonrası. Panel Yöneticisi. 5 Nisan 2002, Ankara. 42. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 29 Mart 2002, Kocaeli. 41. Nütrisyonel Destek Ekibinin Yapılanmasındaki Genel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Panelist. Uludağ Üniversitesi TF. 19 Mart 2002, Bursa. 40. Benign Biliyer Darlıklar. Davetli Konuşmacı. Uludağ Üniversitesi TF, Genel Cerrahi AD. 20 Şubat 2002, Bursa. 39. Cerrahide Beslenme Desteği. Davetli Konuşmacı. Uludağ Üniversitesi TF, Genel Cerrahi AD. 21 Kasım 2001, Bursa. 38. Serbest Bildiriler Oturum Başkanı. 18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 25-30 Ekim 2001, Antalya. 37. Serbest Bildiriler Oturum Başkanı. 5.Ulusal HPB Cerrahi Kongresi. 9-13 Ekim 2001, İzmir. 36. Hepatopankreatobilier Cerrahinin Büyük Ameliyatlarında Beslenme Desteği. Panelist. 5.Ulusal HPB Cerrahi Kongresi. 9-13 Ekim 2001, İzmir. 35. Gastrointestinal Kanserli Hastada Beslenme Desteği. Panelist. Kanser ve Nütrisyon Sempozyumu. 8-9 Haziran 2001, İzmir. 34. Kanser Hastasında Nütrisyonel Değerlendirme. Oturum Başkanı. Kanser ve Nütrisyon Sempozyumu. 8-9 Haziran 2001, İzmir. 33. Enteral Nütrisyon: Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz? Panelist. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. 31 Mart 2001, Ankara. 32. Serbest Bildiriler Oturum Başkanı. KEPAN III. Kongresi. 23-26 Kasım 2000, İstanbul. 31. Serbest Bildiriler Oturum Başkanı. Eurosurgery 2000. 20-24 Haziran 2000, İstanbul. 30. Hastanede Malnütrisyon. Konferans. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi. 26 Mayıs 2000, Antalya. 29. Klinik Nütrisyon Kursu. Kurs Yöneticisi. 5-6 Mayıs 2000, Ankara 28. Serbest Bildiriler Oturum Başkanı. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 12-15 Nisan 2000, Ankara. 27. Enteral Beslenme Desteğinde Enteral Yolun Yerleştirilmesi. Videosunum. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 12-15 Nisan 2000, Ankara. 26. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 25 Şubat 2000, Edirne. 25. Parenteral Nutrisyon. Panelist. 1.Beslenme Günleri. 20-22 Mayıs 1999, Antalya 24. Beslenme Destek Ekibi. Konferans. Klinik Nutrisyon Kursu. Numune Hastanesi. 29 Nisan 1999, Ankara. 23. Kanser Hastalarında Nutrisyon Desteği. Konferans. Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi. 9 Ocak 1999, İstanbul. 22. Beslenme Destek Ekibi. Panel Moderatörü. KEPAN II. Kongresi. 19-21 Kasım 1998, Ankara. 21. Preoperatif Beslenme Desteği Gereklimidir? Debate. KEPAN II. Kongresi. 19-21 Kasım 1998, Ankara. 20. Subjektif Global Değerlendirme. Workshop, Eğitmen. KEPAN II. Kongresi. 19-21 Kasım 1998, Ankara. 19. KEPAN II. Kongresi. Düzenleme Komitesi Üyesi. 19-21 Kasım 1998, Ankara. 18. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 5 Aralık 1997, Kayseri. 17. İmmünonutrisyon. Klinik Nutrisyon Paneli. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. 14 Ekim 1997, İstanbul. 16. Yoğun Bakım Hastalarında Nutrisyonel Destek Tedavisi. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları IX. Numune Hastanesi. 19-20 Haziran 1997, Ankara. 15. Enteral Beslenme. Satellit Konferans. Ulusal Cerrahi Derneği 14. Bölgesel Kongresi. 8-10 Mayıs 1997, Diyarbakır. 14. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 12 Nisan 1997, Bursa. 13. Selim Safra Yolu Striktürleri; Tartışmalı Panel. Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği. 11 Nisan 1997, İstanbul. 12. Problemli Hastalarda Beslenme Desteği Paneli. Ankara Cerrahi Derneği Toplantısı. 4 Nisan 1997, Ankara. 11. Total Parenteral Beslenme Paneli. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi. 21 Haziran 1996, Malatya. 10. Benign Safra Yolları Darlıkları Paneli. Ulusal Cerrahi Kongresi. 18 Mayıs 1996, Antalya. 9. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 24 Nisan 1996, Trabzon. 8. Perioperatif Nutrisyon Desteği Paneli. KEPAN Kongresi. 5 Nisan 1996, İzmir. 7. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 29 Mart 1996, Antalya. 6. KEPAN Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu. 29 Şubat 1996, Samsun. 5. Parenteral Enteral Beslenme ve Sorunları Sempozyumu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. 12 Ocak 1996, Ankara. 4. Enteral-Parenteral Beslenme Eğitim Programı. Hacettepe Üniversitesi. 5-6 Haziran 1995, Ankara. 3. Cerrahide Beslenme Paneli. Ulusal Cerrahi Derneği 11. Bölgesel Kongresi. 18-20 Mayıs 1995, Gaziantep. 2. Klinik Nutrisyon Paneli. KEPAN. 21 Ocak 1995, İstanbul 1. Nutrition in Surgery. Uluslararası Cerrahi Günleri. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. 23 Kasım 1994, Ankara.

Tüm hakları Doç. Dr. Haldun Gündoğdu’ya aittir. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.