Doç. Dr. Rıza Haldun GÜNDOĞDU

Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı

Doğum yeri ve tarihi: Keskin, 13.4.1958

Medeni durumu: Evli, bir çocuk

İş adresi: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Eğitim Görevlisi. Bilkent, Ankara.

Yazışma adresi: Ufuk Sitesi. C4 Blok. No: 25. Bilkent 3, Ankara.

İş tel: 2912525 / 4292

E-posta: haldun@haldungundogdu.com

Web: www.haldungundogdu.com
 

 

Öğrenim Durumu:
Derece  Alan Üniversite Yıl
Doktor Tıp Ankara Üniversitesi 1981
Tıpta uzmanlık Genel Cerrahi SSK Ankara Hastanes 1986
Yan dal ihtisası Gastroenteroloji Cerrahisi T. Yüksek İhtisas Hastanesi 1992
Doçentlik Genel Cerrahi Üniversitelerarası Kurul 2002
 
Yurtdışı Eğitim:
Hepatopankreatobilier Cerrahi Londra St. George’s Hospital 1994 (3 ay)
Nütrisyonel Destek Ünitesi Londra St. George’s Hospital 1994 (3 ay)
 
Görevler:
Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Genel Cerrahi Uzmanı Emet Devlet Hastanesi 1986-1988
Tabip Asteğmen Van Askeri Hastanesi, Genel Cerrahi 1988-1990
Başasistan Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastrocerrahi 1992-2001
Klinik Şefi Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi 2001-2002
Klinik Şefi Dr. Muhittin Ülker Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002-2004
Klinik Şefi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2004-2005
Klinik Şefi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005-2012
Eğitim Görevlisi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012 Ocak-
 
İdari Görevler:
Baştabip Emet Devlet Hastanesi 1986-1988
İnfeksiyon kontrol komitesi üyesi Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 1991-1996
İlaç-eczacılık komisyonu üyesi Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 1992-1999
Nütrisyon ünitesi direktörü Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 1995-2001
Satınalma komisyonu başkanı Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 1996-2001
Ameliyathane direktörü Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi 2001-2002
Yoğun bakımlar koordinatörü Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi 2001-2002
Etik kurul başkanı (ilaç dışı) Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2006-2011
Etik kurul üyesi (ilaç) Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012-2014Kurslar & Sertifikalar:

 • Cerrahide Stapler Uygulaması Paneli ve Workshop. 29 Mart 1991, Ankara
 • Laparoskopik Cerrahi Uygulamaları Simpozyumu. 22-23 Nisan 1994, Kayseri
 • Enteral Parenteral Beslenme Eğitim Programı. 5-6 Haziran 1995, Ankara
 • Hastane İnfeksiyonları - Genel Prensipler Kursu. 9-10 Ekim 1995, Ankara
 • Uygulamalı ERCP Eğitim Sempozyumu. 17-19 Ekim 1995, Ankara
 • Temel Onkoloji Kursu. 1 Ekim 1995-31 Ocak 1996, Ankara
 • Yoğun Bakım İnfeksiyonları Kursu. 19-20 Haziran 1997, Ankara
 • Total Nutrisyon Tedavisi Kursu. 20-21 Şubat 1998, İstanbul
 • Endoskopik sütür ve düğüm atma teknikleri kursu. 23-27 Şubat 1998, Ankara
 • Kötü Huylu ve Selim Safra Yolu Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Kursu. 9-10 Nisan 1999, İstanbul
 • Mide Kanseri Cerrahisinde Son Gelişmeler. 27-28 Aralık 2001, Bursa
 • Cerrahi Yoğun Bakım Kursu. 19 Mayıs 2002, Antalya
 • Pankreatitler Kursu. 1 Eylül 2004, Antalya
 • Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Yeni Yaklaşımlar Kursu. 21 Nisan 2006, İstanbul.
 • ESPEN T-LLL Programı. Nutritional Support in the Perioperative Period. 18-19 Ekim 2006, İstanbul.
 • ESPEN T-LLL Programı. Nutritional Support in Intensive Care Unit Patients. 1 Kasım 2006, Ankara.
 • American College of Surgeons Turkey Chapter Meeting, 2-3 Haziran 2007, İstanbul
 • Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu. 1 Temmuz 2007, Antalya.
 • Laparoskopik Hiyatus Cerrahisi Kursu. 4 Temmuz 2007, Antalya
 • Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu. 17-18 Mayıs 2009, Ankara
 • Endoanal ve Endorektal Ultrasonografi Kursu. 4 Kasım 2010, İzmir
 • Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Kursu. 27 Nisan 2011, İstanbul.
 • Update on Netabolism and Nutrition in Intensive Care Medicine. 16-19 December 2012, Rome.
 • ESPEN LLL Programı Türkiye Koordinatörü Belgesi. 29 Mart 2013, Antalya.
 • 7th European Digestive Surgery Postgraduate Course. 9-11 May 2013, Istanbul.
 • Palyatif Bakım Eğitimi. 11-14 Nisan 2017, Ankara.
 • Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. 16-20 Mayıs 2017, Antalya.
 • Sitoredüktif Cerrahi ve HİPEK Kursu. 16-20 Mayıs 2017, Antalya.İlgi Alanları:

 • Gastrointestinal kanser cerrahisi
 • Nütrisyon destek tedavisi
 • Hepatopankreatobiliyer cerrahi
 • İnflamatuvar barsak hastalıkları
 • Cerrahi eğitimBilimsel faaliyetler:

 • Yayınlanmış 41 uluslararası, 79 ulusal toplam 120 makale, yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sunulmuş 187 bildiri
 • Yayınlarına 246 atıf yapıldı (Scopus veritabanı), h-index: 9
 • Çalışmalarından 8 tanesi ödül aldı
 • Cerrahi, travma, nütrisyon ve dahiliye konularındaki 11 kitapta 16 bölümün yazarı,
 • İngilizceden çeviri 6 kitapta 12 bölümün yazarı,
 • Çeviri 2 kitabın editörü, üç kitabın editörler kurulu üyesi,
 • 264 bilimsel toplantıda konuşmacı veya oturum başkanı,
 • 10 uzmanlık tezi yönetti
 • Nütrisyon terimlerine yönelik ilk tıp sözlüğünü hazırladı,
 • Ankara Cerrahi Derneği 2000 yılı bilimsel aktiviteleri çerçevesinde iki günlük "Klinik Nütrisyon” kursu düzenledi, 5-6 Mayıs 2000, Ankara
 • KEPAN 2. (1998), 4. (2002), 6. (2009) ve 7. (2011) Kongrelerinin  Düzenleme Kurulu Üyesi,
 • 8. KEPAN Kongresi Başkanı
 • 11. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (2005) Bilim Kurulu Üyesi,
 • 28. ESPEN Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 19–22 Ekim 2006, İstanbul
 • "Nütrisyon Desteğinde Güncel Durum" Sempozyumu Bilimsel Sekreteri, 22–24 Şubat 2008, Ankara
 • T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Birinci Basamakta Çalışan Hekimler için hazırlattığı ‘’Yaşlı Sağlığı Tanı ve Tedavi Rehberi’’nin hazırlanmasında aktif görev aldı (2010)
 • Scientific Secretary of XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22 – 24 November 2012, Istanbul.
 • Haftalık mailing yapan tıbbi bir elektronik yayın aracı olan "Nütrisyon Bülteni’nin” editörü,
 • ESPEN LLL Kursları Türkiye Koordinatörü,
 • KEPAN Sanal Nütrisyon Okulu’nun kurucusu ve moderatörü
 • ESPEN’in Avrupa’daki tıp öğrencileri için planladığı LLL programının koordinatörü
 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve KEPAN işbirliği ile düzenlenen “Hastane Eczacılığında Klinik Nütrisyon Eğitimi ve LLL Kursları” yürütücüsü, 5 – 10 Şubat 2017, AntalyaÜyesi olduğu dernekler:

 1. European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)
 2. International Hepato-Pancreato-Biliary Association
 3. Ankara Tabip Odası
 4. Türk Cerrahi Derneği
  1. 2008 – 2010 dönemi Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi,
  2. 2010 - 2012 dönemi 2. Başkanı,                                         
 5. Ankara Cerrahi Derneği
  1. 1998 – 2000 dönemi Yönetim Kurulu Üyesi,
  2. 2000 - 2002 dönemi Genel Sekreteri,                      
 6. Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
 7. Türk Gastroenteroloji Derneği
 8. Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği                  
  1. 2001 – 2003 dönemi 2. Başkanı,
  2. 2008 – 2009 dönemi Yönetim Kurulu Üyesi,
  3. 2009 – 2011 dönemi 2. Başkanı,
  4. 2011 – 2013 dönemi Başkanı
 9. İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği
  1. 2000 - 2002 ve 2008 – 2010 dönemleri Yönetim Kurulu Üyesi,
  2. 2002 – 2004 ve 2004 - 2006 dönemleri 2. Başkanı,
  3. 2006 – 2008 Dönemi Sayman Üye
 10. Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Derneği                                                      
 11. Hastane İnfeksiyonları ve Korunma Derneği
 12. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 13. Türk Geriatri Derneği
 14. Türk Yoğun Bakım Derneği
 15. ERAS Derneği, 2017 – 2020 dönemi BaşkanıDanışma kurulu üyesi olduğu dergiler:

 • Clinical Nutrition
 • Turkish Journal of Gastroenterology
 • The Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery,
 • Turkish Journal of Geriatrics
 • Turkish Journal of Surgery,
 • Yoğun Bakım Dergisi,
 • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,
 • Turkish Medical Journal,
 • Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi,
 • Gaziantep Medical Journal

Tüm hakları Doç. Dr. Haldun Gündoğdu’ya aittir. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.